Waxing and Tinting

Eyebrow Wax - $27.00

LipWax - $18.00

Eyebrow & Lip Wax -$40.00

Chin Wax - $20.00

1/2 Leg Wax - $35.00

1/2 Leg & Bikini Wax - $55.00

1/2 Leg & G-String Wax - $68.00

3/4 Leg Wax - $45.00

3/4 Leg & Bikini Wax - $64.00

Full Leg Wax - $55.00

Full Leg & Bikini Wax - $73.00

Full Leg & G-String Wax - $87.00

1/2 Leg & Brazillian Wax - $90.00

3/4 Leg & G-String Wax - $80.00

3/4 Leg & Brazillian Wax - $100.00

Full Leg & Brazillian Wax - $108.00

Bikini Line Wax - $27.00

Extended Bikini Wax - $32.00

G-String Wax - $42.00

Brazillian Wax - $67.00

Full Arm Wax - $34.00

3/4 Arm Wax - $31.00

Half Arm Wax - $28.00

Underarm Wax - $20.00

Back Wax - $47.00

Chest Wax - $47.00

Lash Tint - $25.00

Lash & Brow Tint - $40.00

Brow Tint - $20.00

Lash & Brow Tint, Brow Wax - $60.00